Skip to content
English (en) #lang.bulgarian# (bg) Chinese (cn) Cymraeg (cy) Deutsch (de) Español (es) Italiano (it) Nederlands (nl)

STASIS - Meddalwedd ar gyfer Gwasanaethau Rhyngweithredadwy Semantig Amgylchol

Meddalwedd ar gyfer Gwasanaethau Rhyngweithredadwy Semantig Amgylchol

 


Croeso

Croeso i wefan swyddogol y prosiect STASIS, a ariennir gan Chweched Rhaglen Fframwaith yr Undeb Ewropeaidd. Gobeithiwn y byddwch yn gweld gwefan STASIS yn ddefnyddiol ac yn ddiddorol.

Beth yw STASIS?

Yn aml, mae Busnesau Bach a Chanolig yn ei chael hi’n anodd masnachu’n electronig oherwydd gwahaniaethau o ran ieithoedd a therminoleg. Er eu bod yn gymhleth ar hyn o bryd, gellid defnyddio technegau semantig, o bosib, i fynd i’r afael â’r broblem hon. Ystyriwch y datganiad canlynol:

Os oes gennyf wybodaeth yn fy fformat, a hwnnw’n cael ei integreiddio â’m systemau, rwyf yn dymuno rhoi cyn lleied o ymdrech â phosib i fapio hyn mewn unrhyw fformat (wedi’i safoni neu beidio) er mwyn masnachu’n electronig â pharti arall.

Dyma pryd y mae STASIS yn berthnasol. Nod y prosiect yw caniatáu i Fusnesau Bach a Chanolig gymryd rhan yn yr e-Economi drwy gynnig cyfres gydlynol o gymwysiadau semantig. Bydd y rhain yn ei gwneud hi’n hawdd dadansoddi, gweld, cymharu a chrisialu semanteg mewn amgylchedd effeithlon er mwyn cysylltu cysyniadau busnes un sefydliad yn fwy effeithiol â rhai un arall.

Partneriaid y Prosiect

 • TIE Nederland B.V.
 • University of Oldenburg
 • Universita di Modena e Reggio Emilia
 • AIDIMA
 • ZF Friedrichshafen AG
 • Tsinghua University
 • MARINER S.A.
 • iSoft
 • Centre for Internet Technologies
 • TANet
 • Beiqi Foton Motor Co., Ltd.
 • Shanghai Sunline Co. Ltd.